ทำความรู้จักกับ

เทค ซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพรส์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบเกี่ยวกับการจัดการของเสีย เศษอาหาร และขยะอินทรีย์ต่างๆ ภายในองค์กร

สามารถผลิตพลังงานทดแทนหรือก๊าซชีวภาพพร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพ ที่มีคุณภาพ มาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร ที่สาคัญก็คือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก๊าซหุงต้มและปุ๋ยหมักได้ถึง 30%

front1

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ

COWTEC วัวเทียม..อัจฉริยะ

ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2550 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คาวเทค สามารถผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำสกัดชีวภาพที่ได้มาจากขยะอินทรีย์ต่างๆ ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ที่คุ้มค่า นั้นคือ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน สามารถนำมาใช้ในการหุงต้มได้

front2

หากท่านอยากได้ที่ปรึกษา

ติดต่อเรา

หากท่านสนใจจะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ หรือต้องการปรึกษาด้านการออกแบบระบบเกี่ยวกับการจัดการของเสีย เศษอาหาร และขยะอินทรีย์ต่างๆ ภายในองค์กร สามารถติดต่อเราได้ทันที

คุณธรา โทร. 08-6426-2936

front3