งานสัมมนา

กิจกรรมการสัมมนา แนวทางส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในอนาคต
จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557

64413   64412

64414   64415

64416   64417

64418   64425