เข้าขอบคุณผู้ใหญ่

ทีมงาน Tech-Supply เข้าคารวะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Micro-Biotec (Cowtec)
พร้อมทั้งประชุมวางแผนงานปี 2015

S__4644983
S__4644986
605