สเปคเครื่อง Cowtec‏

ข้อมูลเครื่องผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ คาวเทค

1.  รุ่น CT-30
CT-30

 

2.  รุ่น CT-100
CT-100

 

3.  รุ่น CT-150
CT-150

 

4.  รุ่น CT-250
CT-250

 

5.  รุ่น CT-400
CT-400

 

6.  รุ่น CT-500
CT-500

 

7.  รุ่น CT-500 s25
CT-500S25