ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
1. Bio-Best 001 (ใช้สำหรับย่อย ละลาย กากอาหาร,เศษกระดาษ และสารอินทรีย์ทุกชนิด)
2. Bio-Best 002 (ใช้สำหรับย่อย ละลายไขมัน คราบไขมันในบ่อหรือในท่อต่างๆ)
3. Bio-Best 003 (ใช้สำหรับดับกลิ่นขยะ)
4. Bio-Best 004 (ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย และเป็นปุ๋ย)

Image_83a993e Image_503df0b

Image_3641771Image_c81a24a

Image_eaa96be