VDO ผลงานที่ผ่านมา

1.แนะนำ COWTEC

 

2.สวนนงนุช พัทยา

 

3.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

 

4.สวนสุภัทรา จ.ระยอง

 

5.โรงเรียนกุมุทมาส

 

6.ตลาดสามย่าน

 

7.ลดโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ